Mannsdominert årsmøte

Det tredje årsmøtet på to kvelder var det Vestmarka jeger- og fiskerforening som sto for. Et møte hvor fjorten kærer og ett kvinnfølk møtte opp på Vestmarka kirkestue torsdag andre mars. Og tradisjonen tro bidro Mona Rambøl med sin velkjente velduftene kringle, noe som også dette året ble tatt godt i mot og som fikk bein å gå på sammen med kaffe og mineralvann.

VESTMARKA JFF 2017: Denne gjengen skal drive Vestmarka jeger- og fiskerforening videre. Bak fra venstre Vidar Huse, Henrik Nerdrum, Jens Tønnes, Svein Judin, Pål Tuhus og Nils Arne Vangen. Foran fra venstre Svein Olaf Sæter, Petter Bentzon, Bjørn Huse, Hans Jørgen Ovlien og Jan Kristiansen.
VESTMARKA JFF 2017: Denne gjengen skal drive Vestmarka jeger- og fiskerforening videre. Bak fra venstre Vidar Huse, Henrik Nerdrum, Jens Tønnes, Svein Judin, Pål Tuhus og Nils Arne Vangen. Foran fra venstre Svein Olaf Sæter, Petter Bentzon, Bjørn Huse, Hans Jørgen Ovlien og Jan Kristiansen.

Men et årsmøte er mye mer enn bespisning og glade meldinger om året som er tilbakelagt, så leder Bjørn Huse måtte også etter velkomsten lese opp årsberetningen 2016. 14 saker ble behandlet i fjor i løpet av to styremøter og to temamøter. Betalende medlemmer = 95 stk. og aktiviteten var upåklagelig. Innrapportering av skutt vilt var tre harer, tre rådyr, tre orrhaner, to tiurer og to bever. Kai Ljøner har gitt en båt som foreningen har på plass i Trysjøen. Utenom sesongen er båten snudd opp-ned på land og årene henger i ei gran like ved. På Vestmarkadagen var foreningen med som hjelpere i tillegg til egen stand med både smak av fisk og populær skyting på blink. Og en kveld i Helseuka  hadde flere medlemmer ansvaret for den populære fiskingen ved gapahuken i Brustadvika. Sigmund Teigbråten har snekret en revebås som er satt opp i Taugbølsætra, og Hans Jørgen Ovlien har kontroll over hvem som har vaktansvar her. Og markeringen MOT ULV var VJFF med på, to ganger i Oslo og en gang på Skotterud. Og i tillegg til alle nevnte aktiviteter så ble det en fellestur til Bjørkelangen og kåseri med Kristoffer Clausen. Så aktivitetsnivået i VJFF har vært mer enn godt nok, og vil fortsett også i 2017.

Og etter at budsjett og regnskap var opplest og vedtatt var det tid for valg. Et valg som heller ikke i år ga valgkomiteen noe hodebry. For etter en kort ringerunde forut for årsmøtet sa alle i det sittende styret ja til å være med videre. Og kontingenten ble uforandret.

Det nye styret består av følgende: Leder Bjørn Huse, nestleder Petter Bentzon, kasserer Nils Arne Vangen, sekretær Svein Olaf Sæter, styremedlem rifleutvalg Pål Tuhus og Jens Tønnes, styremedlem jaktkortsalg Hans Jørgen Ovlien, valgkomite Jan Kristiansen og Jens Tønnes, ungdomsleder Henrik Nerdrum, jaktfaddere Vidar Huse og Hans Jørgen Ovlien, fiskeutvalg Petter Bentzon og Tore Mihai Ljøner, revisorer Svein Judin, Vidar Huse og May Judin og representant til Vestmarka Grendelag Vidar Huse med Svein Olaf Sæter som vara.