Sauer i år også

Nye sauer 2016

Det er fjerde året vi låner sauer til å beite arealene utenfor kirkegården. 4 bukker ble sluppet i ettermiddag, og går det som planlagt vil de være der til første halvdel av september.

Formålet er å hindre gjengroing.

Om det skulle skje at noen av de kommer seg utenfor gjerdet, så ta raskest mulig kontakt med gjeter Ragnar Dæhli, tlf. 48 25 98 97.

Det er stengt for kommentarer.