Sauer i år også

Nye sauer 2016

Det er fjerde året vi låner sauer til å beite arealene utenfor kirkegården. 4 bukker ble sluppet i ettermiddag, og går det som planlagt vil de være der til første halvdel av september.

Formålet er å hindre gjengroing.

Om det skulle skje at noen av de kommer seg utenfor gjerdet, så ta raskest mulig kontakt med gjeter Ragnar Dæhli, tlf. 48 25 98 97.