Onsdagskafe med interessant foredrag

Onsdagskafe, feb 2016-2
Leder i Eidskog demensforening Odd Ivar Krok (t.v.) og kasserer Kari Westby og sekretær Guri Jerpseth i Vestmarka Sanitetsforening.

Vestmarka Sanitetsforening var vertskap på årets første onsdagscafè i kantina til Eidskog Montessoriskole onsdag 10. februar. Og disse aktive damene hadde fått leder i Eidskog demensforening, Odd Ivar Krok til å komme for å gi cafè gjestene mye nyttig informasjon om hva denne foreningen har utrettet siden starten. Og kaffe og nystekte vafler ble fortært både før, under og etter foredraget.

Eidskog demensforening er tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen, og leder i Eidskog demensforening Odd Ivar Krok har selv fått oppleve demens i nær familie, i og med at hans kone ble rammet av denne sykdommen i 2011. –Jeg ville vite mer om denne sykdommen, og derfor var jeg med på å starte Eidskog demensforening. Ved årsskiftet hadde vår forening 53 medlemmer, så behovet er i høyeste grad til stede. Og vi er aktive og har allerede fått til mye her i kommunen, fortalte leder Odd Ivar Krok. Og det han hadde å fortelle forsamlingen på onsdagenskafe var så fengende at de som var til stede slukte hvert ord. Derfor burde det ha vært enda flere til stede. Men som foredragsholderen sa: -Det er mye bedre med et publikum som får med seg det jeg forteller enn at salen er full av folk som prater i stedet for å lytte.

Kveldens hovedgjest på onsdags cafèen, leder i Eidskog demensforening Odd Ivar Krok holdt et meget interessant foredrag for et lydhørt publikum.
Kveldens hovedgjest på onsdags cafèen, leder i Eidskog demensforening Odd Ivar Krok holdt et meget interessant foredrag for et lydhørt publikum.

Hva er demens?
Demens er forårsaket av sykdom i hjernen, og Alzheimers sykdom er den vanligste formen. Demens fører til varig svikt, med symptomer som dårlig hukommelse, redusert orienteringsevne, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer. Demens opptrer som oftest i høy alder, og i Norge er over 71 000 personer rammet og antallet er økende.

10 tidlige tegn på demens
Hukommelsestap som påvirker arbeidsevnen. Problemer med å utføre vanlige oppgaver. Språkproblemer. Desorientering i forhold til tid og sted. Svekket dømmekraft. Problemer med abstrakt tenkning. Feilplassering av gjenstander. Forandringer i humør og en tendens til raskere humørsvingninger uten noen åpenbar årsak. Atferdsendringer. Tap av initiativ og engasjement, både for aktiviteter og mennesker.

Og som Odd Ivar Krok presiserte: -Demens rammer hele familien. Denne sykdommen berører langt flere enn den som blir syk. Og vi i Nasjonalforeningen Eidskog demensforening jobber med å påvirke til en god demensomsorg i kommunen. Informere om demens. Medlemsmøter. Pårørendeskole. Samtalegruppe. Tilbud til hjemmeboende med demens. Underholdning med mye sang og musikk. Sittedans på institusjonene og utflukter.

Og at Eidskog demensforening har kommet for å bli er responsen ute blant befolkningen et godt bevis på. Foreningen har allerede markert seg sterkt i kommunen.

-Og i styret sitter foruten jeg som leder, Thea Stangnes som nestleder, Anne-Karin Nybakk Haagensen som sekretær, Kari Stenslet som kasserer og Solfrid Evensen som styremedlem. Og ta gjerne kontakt med meg på telefon 901 46 385, avslutter kveldens foredragsholder og leder i Eidskog demensforening Odd Ivar Krok.