Aktive Vestmarka Idrettslag

Årsrapporten til Vestmarka Idrettslag forteller om et lag som har hatt mer enn nok å gjøre i 2015. Og aktivitetene står i kø også dette året. Og på årsmøtet tirsdag 16. februar var det 13 til stede.

Foran (f.v.) Vidar Huse, Håkon Utstrand Hauer, Hans Jørgen Ovlien og Mona Nilsen. Bak (f.v.) Erik Grande, Stian Grønnerud, Ole Roger Askerud, Siv Utstrand Hauer og Turid Rambøl.
Foran (f.v.) Vidar Huse, Håkon Utstrand Hauer, Hans Jørgen Ovlien og Mona Nilsen. Bak (f.v.) Erik Grande, Stian Grønnerud, Ole Roger Askerud, Siv Utstrand Hauer og Turid Rambøl.

Vestmarka Idrettslag hadde ved årsskiftet 343 medlemmer, og effektiviteten ble også på årsmøtet tydeliggjort. For i løpet av en time ble hele møtet avviklet, med presentasjon av årsrapport, regnskap, budsjett og fordeling av styreansvar 2015. Og dagsorden ble godkjent. Det var kun tre i styret som takket for seg etter mange års innsats for Vestmarka Idrettslag, og alle tre fikk blomster som takk for det arbeidet de har gjort.

Aktivitetsliste
Idrettslaget har gjort mye for Vestmarka i 2015. De aktive i laget kunne vise til Søndagscafè på Bygdehuset, ”Kom deg ut-dagen” med akedag i Askerud, rydding i sentrum til 17. mai, Vestmarkadagen i Brustadvika med de andre lagene, oppstart av innebandy, to representanter til eldrefesten på samfunnshuset, oppkjøring av skispor og rydding og merking av sti til Hønnåsen. Det har blitt avholdt fire styremøter hvor 22 saker ble behandlet, og i komiteen for Vestmarkadagen ble det avholdt to møter. Jan Tore Kraft har representert VIL i Vestmarka Grendeutvikling.

Nytt styre

Jan Tore Kraft (f.v.), Hanny Gundahl og Ole Steinar Kulblik gikk ut av styret, og fikk blomster som takk for mange års innsats.
Jan Tore Kraft (f.v.), Hanny Gundahl og Ole Steinar Kulblik gikk ut av styret, og fikk blomster som takk for mange års innsats.

Hanny Gundahl går ut av styret som nestleder, og Patrick Andersson ble hennes erstatter.

Jan Tore Kraft går ut som styremedlem, og han erstattes av Siv Utstrand Hauer, og styremedlem Ole Steinar Kulblik ble erstattet av Anneli Løvhøiden. Patrick Andersson og Anneli Løvhøiden var forhindret fra å delta på årsmøtet.

Det nye styret ble: Leder Håkon Utstrand Hauer. Nestleder Patrick Andersson. Sekretær Mona Nilsen. Kasserer Ole Roger Askerud og Styremedlemmer Turid Rambøl, Stian Grønnerud, Siv Utstrand Hauer, Anneli Løvhøiden og Erik Grande. Valgkomite ble Vidar Huse og Hans Jørgen Ovlien, og Arne Sørli og Ragnar Dæhli ble revisorer.

Og selvfølgelig ble det også på dette årsmøtet servert kaffe med godsaker til.