Nye skilt på gammel turvei

De vel 20 trimmerne ble fort fortrolig med de nye skiltene på taket av tunnelen.
De vel 20 trimmerne ble fort fortrolig med de nye skiltene på taket av tunnelen.

God skilting er viktig også på Vekterveien på Vestmarka, mente de vel 20 turgåerne da de kom opp i høyden for å bivåne oppsettelsen av nye skilt på taket av tunnelen på Paradisbanen.

På Vekterveien, på taket av tunnelen til den for lengst nedlagte Paradisbanen ble det tidligere i høst satt opp  nye skilt. Da Ola Amblie fra Tobøl og Stangnesskogen Grunneierlag var i ferd med å sette opp stolpen til skiltene, dukket det opp flere turgåere fra både Vestmarka og Stangnes, i overkant av 20 spreke og humørfylte trimmere. Disse godt voksne turgåere møtes vanligvis hver tirsdag i Brustadvika ved Harstadsjøen for å gå på tur derfra. Men denne tirsdagen var alle enige om at turen skulle gå via tunnelen for å være til stede da de nye skiltene skulle monteres. Et av de nye skiltene viser hvor en skal gå for å komme til Paradis, og for ukjente turgåere bør stedets navn vekke stor nysgjerrighet.

Etter at monteringen er unnagjort viser de nye skiltene og kartet riktig vei.
Etter at monteringen er unnagjort viser de nye skiltene og kartet riktig vei.
Ola Amblie (t.v.) og Kai Ljøner er godt fornøyd med jobben. Og skiltene henger i god høyde og viser riktig vei.
Ola Amblie (t.v.) og Kai Ljøner er godt fornøyd med jobben. Og skiltene henger i god høyde og viser riktig vei.

Turskiltprosjektet
Turskiltprosjektet er et initiativ fra alle norske fylkeskommuner i samarbeid med Den Norske Turistforening og Gjensidigestiftelsen, et prosjekt som skal gjøre bruken av alle turløypene i hele landet mer brukervennlige ved å skilte godt. I 2015 ble det tildelt tett opptil 30 millioner kroner til prosjektet, og for denne summen vil det bli skiltet turløyper som er syv og en halv gang avstanden mellom Nordkapp og Lindesnes. Turistforeninger, turlag, idrettslag og historielag med flere bidrar med mye egeninnsats, også økonomisk. Og både friluftsråd, reiseliv, kommuner, grendelag og andre er med i arbeidet med skilting, merking og informasjon. Alt dette for å gjøre turruter, også Vekterveien mer tilgjengelige og synlige, noe som vil bidra til enda mer aktivitet året rundt.

Det blir helt sikkert mange turgåere som nå vil ta veien fra Vekterveien på Vestmarka til Paradis på Tobøl.
Det blir helt sikkert mange turgåere som nå vil ta veien fra Vekterveien på Vestmarka til Paradis på Tobøl.

Alle frivillige lag, foreninger og friluftsråd kan søke om midler til skilting, merking og informasjon  som er knyttet til turruter.
I vårt område er det Hedmark Fylkeskommune som fordeler midlene, og Destinasjon Sør Hedmark administrerer disse tildelingene.

 Kai Ljøner holdt et kort foredrag om de nye skiltene på Vekterveien.
Kai Ljøner holdt et kort foredrag om de nye skiltene på Vekterveien.

Ola Amblie og Kai Ljøner representerer henholdsvis Stangnesskogen Turområde og DNT Kongsvinger/Eidskog, og begge er godt fornøyd med skiltingen så langt. –Oppmøtet her på tunell taket i dag hvor de nye skiltene ble satt opp vitner om en interesse som jeg ikke hadde forventet, sier skiltmontør Ola der han ønsker de mange turgåerne god vandring videre mot tirsdagens mål. En tur som også denne dagen blir ledet og guidet av Kai Ljøner.

Ola Amblie og Gunnar Th. Sæther er ivrige orienterere, og etter at de nye skiltene var på plass var det tid for å studere kart og prate orientering.
Ola Amblie og Gunnar Th. Sæther er ivrige orienterere, og etter at de nye skiltene var på plass var det tid for å studere kart og prate orientering.
Kai Ljøner i DNT er glad for de nye skiltene på Vekterveien syd for Paradis. På veier som viser retning også til andre deler av Eidskog.
Kai Ljøner i DNT er glad for de nye skiltene på Vekterveien syd for Paradis. På veier som viser retning også til andre deler av Eidskog.