Nye menighetsrådet

Valgresultatet fra årets menighetsrådsvalg kan du lese her. Vestmarka Menighetsråd vil dermed bestå av Håkon Hauer, Aud Rambøl, Eirik Mobrenna, Marianne Engesvik Vold, Randi Fjeldbu og Jannicke Stensen. Vi gratulerer! Rådet konstituerer seg i oktober.

«Leke medlemmer» til rådet i Hamar Bispedømme, se her.