Nasjonal Sykkelrute nr. 9

Skilt ved gamle Brannstasjonen vis a vis Esso'n.
Skilt ved gamle Brannstasjonen vis a vis Esso’n på Vestmarka

Det er 10 stk. nasjonale sykkelruter i Norge. Rute nr. 9 går gjennom Vestmarka. Den markedsføres som Villmarksruta både nasjonalt og internasjonalt.
Sist uke skiltet Vegvesenet denne ruta. I flere år allerede har det vært skiltet fra Halden, langs fv 21 gjennom Rømskog og til fylkesgrensa ved Kroksjølungen. Tidligere i år ble det konkludert på hvor traseen skulle gå gjennom Eidskog, og nå er den skiltet!
Lokalt har vi ivret for at traseen gjennom Hedmark skulle komme gjennom Vestmarka/Eidskog. Vestmarka i Utvikling støttet et utredningsarbeid med 25.000 kroner i 2011-2012, og det ble et viktig bidrag for at ting har blitt som de har blitt!