Mellomlagring av sprengte fjellmasser

Tirsdag 15. februar blir de første lassene med overskuddsmasse tippet for mellomlagring på Idrettslagets tomt i Brustadvika. Det er Veidekke som har entreprisen for utbedring av fv 21 til fylkesdelet.

Grunnlaget for avtalen om overskuddsmasser til Brustadvika kan spores tilbake til juni 2021. Grendelaget kontaktet vegeier Innlandet fylke og spurte om det var mulig å realisere en gang- og sykkelveg fra Brustad til Stangnessætervegen (se kart). Vi antok at det ville bli overskuddsmasse i forbindelse med arbeidene langs fv 21, og argumenterte med at massene burde kunne legges ut på den nevnte strekningen som bærelag. Vi nådde ikke fram med den argumentasjonen.

Kart: Den blå pila markerer de 200 meterne hvor vi sterkt ønsker å få anlagt en gang- og sykkelveg.

Da arbeidene med prosjektet tok til med sprengning i Lomtjernsberget tok vi ny kontakt. Vi fikk et høflig avslag fordi de ikke hadde bevilgninger og heller ikke kunne legge sprengt masse langs fv 21.

Grendelaget stilte spørsmål tilbake om ikke overskuddsmassene kunne mellomlagres i Brustadvika i sikker avstand fra fv 21, fram til bevilgninger foreligger. Her fikk vi endelig napp! Innlandet fylke syntes godt om forslaget, og sammen befarte vi området på fredag. Idrettslaget ga grønt lys til å bruke deres tomt. To arbeidsdager senere tippes de første lassene. Det er beregnet et behov på 600-800 m3 som bærelag til gang- og sykkelvegen (gsv).

Vi kan ikke sprette sjampanjen for gang- og sykkelveg før det foreligger bevilgninger til å bygge den, men det er åpenbart at prosjektet nå vil stå sterkt når fylke og ev kommune skal prioritere prosjekter i de kommende budsjettårene. Og grendelaget skal sørge for at prosjektet «holdes varmt» slik at det ikke går i glemmeboka for beslutningstakerne.