Kobbernettet og utfasing

I begynnelsen av august mottok mange på Vestmarka brev fra Telenor. Her informeres det om de «faser ut» det gamle kobbernettet 15. november 2020.

Veldig mange av de som ble tilbudt fiber fra Eidsiva Bredbånd takket ja. Etter opprinnelig plan skulle fiber blitt bygd ut og installert før jul på Vestmarka . Eidsiva Bredbånd varsler nå at det først skjer «litt ut på vinteren».

Hvis Telenor faser ut kobbernettet før Eidsiva har bygget ut fibernettet, skaper det unødige problemer for de som har bestilt fiber. Grendelaget har fått opplyst at forholdet er tatt opp med Nkom (tidligere Post- og teletilsynet). De vil legge press på Telenor for å få de til å utsette utfasinga av kobbernettet slik at fiber kommer på plass først.

Det betyr at ingen av de som har bestilt fiber bør ta forhastede beslutninger basert på nevnte brev fra Telenor