Jula er herved innsunget!

Hornorkesteret og koret
Vi synger og spiller jula inn er blitt en fin tradisjon her på Vestmarka

Tross en varm og ganske kraftig «sommervind», grønne plener og veldig mjuke og bløte grusveger – inne i kirka var det ingen som tvilte på at det snart er jul. Vestmarka Hornorkester, Vestmarka sangkor, musikkgruppa Fiasko og vår stødige organist Sigrid Bråthen sørget for de musikalske innslagene, og kapellan May Helen Sæther bandt det hele sammen.

Det var anslagsvis 175 tilhørere i tillegg til alle de utøvende musikerne som lot håndballfinale være håndballfinale og tok turen til Vestmarka kirke søndag kveld. De fikk oppleve sangkorets flotte arrangementer, Fiasko med mange kjære julesanger og Hornorkesteret som både samspilte fint med koret og sto godt på egne ben. Og alle fikk dessuten delta med egen stemme i flere av julesangene. Solveig Hem Sørli er tilbake som dirigent for sangkoret og deltok også som fløytist i Hornorkesteret og solosanger på «Julehymne». Hun er en fantastisk musikalsk kapasitet! Og det var som vanlig så taket løftet seg da kor og orkester akkompagnerte solist Håkon Hauer i O helga natt. Så nå er julen behørig både spilt og sunget inn her på Vestmarka.

Solveig Hem Sørli
Solveig Hem Sørli har mange musikalske evner, og gledet publikum blant annet med solosang.
Musikkgruppa Fiasko
Musikkgruppa Fiasko
May Helen Sæther
Kapellan May Helen Sæther var konferansier og tekstleser.
Håkon Hauer
Håkon Hauer hadde gjesteopptreden i sangkoret, og var som flere ganger tidligere solist på O helga natt.