Jerpsetbautaen og Svenskesteinen er pusset opp.

Jerpsetbautaen ble for noen år siden flyttet og plassert ved siden av Svenskesteinen på Jerpset. Både Svenskesteinen og bautaen trengte oppussing og oppgradering, og Eidskog kommune og Vestmarka Vel har nå startet utbedring av begge disse minnesmerkene, men mye arbeid gjenstår.

Blant annet området rundt stein og bauta. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidskog 2018 –2025 er en omfattende og ambisiøs plan på 116 sider hvor Jerpsetbautaen er med. Her fremkommer det at det skal lages en skjøtselsplan, gjøre vedlikehold og lage informasjonsskilt om hendelsen ved Jerpset og Svenskesteinen i 1808. Dette skal være et samarbeid mellom kommunen, Anno og frivillige.

Oppfriskning av bautaen ble satt bort til Amundrød Steinindustri på Bjørkelangen etter innhenting av pris hvor kommunen etter faglig godkjenning av Anno godkjente og ga klarsignal for oppstart. I tillegg til oppgradering av bautaen har Bent Ødegård renset og oppfrisket messingskiltet på Svenskesteinen og ny vimpel har Arne Helge Ekstrand sørget for.

Lars «Gutte» Rambøl har vært pådriver i arbeidet, og bivåner her tilbakemontering av bautaen.

Noen dager før 17. mai kom den ”nye” Jerpsetbautaen og ble satt opp av to ”steineksperter” fra Amundrød Steinindustri. Bildene forteller om hvordan bautaen kom på plass, og etter mye nøyaktig arbeid ble den nyrenoverte bautaen plassert stødig og i vater og venter på at leder i Vestmarka Vel legger ned kransen 17. mai til minne om slaget på Jerpset 1808.

Bildene forteller om hvordan den ”nye” bautaen ble montert av ”steinekspertene” fra Bjørkelangen med god hjelp av Geir Olsen med truck og traktor. Så nå er det bare å gjøre området rundt Jerpsetbautaen og Svenskesteinen pen, ryddig og publikumsvennlig.

Her i Historien om Vestmarka kan du lese om slaget på Jerpset 25. mai 1808