Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus, årsmøte

Det er for tiden aktivt med årsmøter for lag og foreninger på Vestmarka. Mandag syvende mars var det Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus sin tur.

Nesten hele det nye styret i Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus: Fra venstre Geir Jørgen Svendsen, Sidsel Gro Mobrenna, Trond Rapstad (leder), Karin Ovlien og Kristin Sjøli.
Nesten hele det nye styret i Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus: Fra venstre Geir Jørgen Svendsen, Sidsel Gro Mobrenna, Trond Rapstad (leder), Karin Ovlien og Kristin Sjøli.

Leder i IVS Trond Rapstad ledet møtet som ble avholdt i kantina til Eidskog Montessoriskole. Alle ni sakene ble behandlet raskt og grundig, og årsmøtet godkjente innkalling og saksliste, årsmelding, revidert regnskap, utleievilkår, budsjett, utleiesatser og medlemsavgift. Og valget gikk også smertefritt. Det var kun Ole Steinar Kulblik som sa fra seg vervet som styremedlem, men nytt styremedlem blir valgt på neste møte til Vestmarka Idrettslag. Nytt styre ble som følger: Leder Trond Rapstad, kasserer Karin Ovlien, sekretær Geir Jørgen Svendsen og styremedlem Kristin Sjøli i tillegg til styremedlemmet som i nær fremtid blir valgt på det første møtet til Vestmarka Idrettslag. Observatør fra Eidskog kommune ble Sidsel Gro Mobrenna.

Årsmelding
Det var relativt aktivt i IVS i 2015. I tillegg til to styremøter har det vært mange e-post utvekslinger og uformelle samtaler. Styret har i perioden fått på plass en god driftsavtale med huseier Eidskog kommune . Utleie til barn og unge og de som mottar voksenopplæringsmidle er ”ikke betalt aktivitet”. Løsningen er at kommunen avsetter midler til å dekke renhold av samfunnshuset en gang pr. uke. Dette er nedfelt i kommunestyrevedtak 034/15. Revidert avtale p.g.a. at kommunens bygg flyttes fra Eidskog Næringsservice til Eidskog kommune er under behandling. Og det jobbes fortsatt med redigering/oppdatering av medlemslistene. IVS har ansvaret for flaggheisinga, og det ble i 2015 heist flagg ved samfunnshuset syv ganger. Trond Rapstad har vært IVS sin representant i Vestmarka Grendeutvikling i 2015.

Bruk av samfunnshuset
Skolen bruker salen hver ukedag. Før sommerferien ble salen brukt to dager i uka av tre forskjellige grupper til fysisk aktivitet. Etter sommerferien ble salen brukt tre dager i uka av fem forskjellige grupper til fysisk aktivitet. I tillegg har den vært brukt til syv kinoforestillinger, 20 øvelser for Vestmarka Hornorkester, tre møter, åtte private arrangement, 17. mai arrangement og valglokale til kommune- og fylkestingvalget.