Årsmøte Vestmarka Vel

Mandag 7. mars var det tid for årsmøte i Vestmarka Vel. Og i løpet av en time var hele møtet unnagjort. Det går jo fort for seg når alt er klargjort på forhånd.

Deler av det nye styret i Vestmarka Vel: Fra venstre Mia Meldalen, Eli-Kristin Nygård, Lars Andreassen, John Wirkola Dirksen, Nina Kisen, Randi Heggedal og Stian Kraft.
Deler av det nye styret i Vestmarka Vel: Fra venstre Mia Meldalen, Eli-Kristin Nygård, Lars Andreassen, John Wirkola Dirksen, Nina Kisen (leder), Randi Heggedal og Stian Kraft.

Det var ikke mye tomt prat i kantina til Eidskog Montessoriskole da Vestmarka Vel avholdt sitt årsmøte sist mandag. Både innkalling, årsmelding, regnskap, budsjett, revisjonsberetning og valg ble godkjent av årsmøtet, og det ble derfor god tid til både kaffe med tilbehør og en trivelig prat. Og valget ble også dette året en enkel sak for valgkomiteen. Monica Bonnerud gikk ut av styret p.g.a. flytting, men hun ble erstattet av Mia Meldalen som sammen med sin familie har kjøpt og flyttet inn i huset hvor Monica og familien har solgt og flyttet fra. Enkelt og greit! For har en flyttet til Vestmarka må en regne med å bli valgt inn i en forening på stedet.

Årsmeldingen fra 2015 viser til en aktiv Vel-forening. Det har blitt avholdt seks styremøter og to onsdagscafeèr i løpet av året, og det ble også tenning av julegrana i Brustadvika med godteriposer, hornmusikk, nisse, gløgg, pepperkaker, mange fakler og konferansier. Det har også blitt ei skiftebu ved badeplassen på badet, og Velet var meget aktive på fjorårets Vestmarka dagen i juni.

Vestmarka Vel har 177 betalende medlemmer, og det nye styret består av leder Nina Kisen, kasserer John Wirkola Dirksen, sekretær Stian Kraft, styremedlemmer Mia Meldalen og Paul Toni Storfallet og varamedlemmer Lars Andreassen og Darek Berest. Valgkomiteen består av Eli-Kristin Nygård og Randi Heggedal. Revisorer ble Eva Krogstad og Jan Einar Mobrenna.