Innkjørsel til «Cambi» godkjent

Høsten 2017/våren 2018 ble det bygd ny Brustad Bru. Trafikken langs fv 21 ble midlertidig ledet gjennom Brustadvika. Det ble bygd en interimsveg fra Skillingmarkvegen (fv 1990).

Merkedag: I dag godkjente Statens Vegvesen innkjøringa fra Skillingmarkvegen (fv 1990) til «Cambi-tomta».

Statens Vegvesen ville ikke godkjenne interimsvegen inn på «Cambi-tomta» da den nye Brustad Bru sto ferdig og trafikken var tilbake til normalen.

Det har i flere år vært jobbet med en løsning for å få vegen inn på «Cambi-tomta» godkjent. Grunneier ViU AS med styreleder Sigmund Ruud i spissen har vært utholdende og tålmodig. I dag ble arbeidet kronet med godkjent-stempel fra Statens Vegvesen.

Takk også til Eidskog kommune for velvillig bidrag til å plannere ut masse langs vegskråningene.

Vegvesenet vil nå sørge for at vegvisningskilt blir tilpasset siktforholdene og registret vegen i vegdatabanken som privat permanent veg.