Høyhastighets bredbånd («fiber») på Vestmarka

I september i fjor ble Eidskog kommune tildelt 1,1 millioner kroner i Nkom-midler for utbygging av høyhastighets bredbånd på Vestmarka. Med det menes her hastighet som er høyere enn 30 Mb/s, målt hos sluttbruker. For å levere så mye informasjon så raskt, må det etableres fiberoptisk kabel her.
I begynnelsen av januar i år ble alle prosjektene i Sør-Hedmark som mottok Nkom-midler lagt ut på anbud. Utbyggere som Telenor, Eidsiva og eventuelle andre har frist fram til 3. mars med å komme med tilbud. Valg av utbygger vil skje i første halvdel av april.

For å knytte seg til den fiberoptisk kabelen må interesserte betale en tilknytningsavgift (akkurat som for vann og avløp). Den er antydet å bli på kr 5.000. Både TV, radio, telefoni og «data» kan leveres via høyhastighets bredbånd.

Oppstart utbygging er planlagt i sommer. Svar på når det kan forventes ferdig må vi vente på til utbyggeren er valgt. Når utbygger er valgt, vil kommunen og Vestmarka Grendelag invitere til informasjonsmøte sammen med utbyggeren.