Første årsmøte i 2018

Det sittende styret tok gjenvalg. Fra venstre sekretær Guri Jerpseth, leder Anita Pedersen og kasserer Kari Vestby.

Onsdag 7. februar startet Vestmarka Sanitetsforening, eller Vestmarka arbeidsgruppe Eidskog Sanitetsforening  som er det moderne navnet, maratonløpet av årsmøter på Vestmarka. I mange år har sanitetskvinnene vært tidligst ute med sine årsmøter, men nytt i år var at årsmøtet ikke ble avholdt på Vestmarka, men i Sanitetens Hus på Skotterud. Men hyggen, praten, bevertningen, utlodningen og den gode atmosfæren var til stede dette året også. Både årsberetning 2017, den økonomiske tilstanden og årsplan 2018 ble godkjent av årsmøtet. Og i følge årsberetning og den nye årsplanen så har sanitetskvinnene på Vestmarka et aktivt år bak seg og et like aktivt år foran seg i 2018.

Anita ønsker 11 medlemmer i Vestmarka Sanitetsforening velkommen til årsmøtet.

Leder Anita Pedersen åpnet årsmøtet med velkomsthilsen, opplesning av årsberetning og årsplan mens kasserer Kari Vestby redegjorde for den solide økonomiske situasjonen som enda en gang fikk en velfortjent applaus. Etter disse opplysningene ble det tent et lys etterfulgt av ett minutts stillhet  for medlemmer som har gått bort i løpet av året 2017. Og etter denne høytidsstunden ble det servering på godt hjemmebakt vis hvor den trivelige praten, loddsalg og gevinsttrekning foregikk som på alle tidligere årsmøter.

Årsberetning 2017 og Årsplan 2018 viste til en aktiv sanitetsforening med mange jern i ilden. I 2017 ble det avholdt ett styremøte, ti medlemsmøter og tre formiddagsmøter i Sanitetens Hus på Skotterud. I februar ble det laget mange fastelavens ris med etterfølgende dørsalg. Det ble også tid for søndagscafe på Bygdehuset, eldrefest på samfunnshuset og dugnad på Sanitetens Hus. 17. mai ble det servert frokost til hornorkesteret og senere i mai servering av kringle på formannskapsmøtet i kantina på skolen. Kiosksalget på

Haldis Mohn (t.v.) og søstrene Randi Marthinsen og Gerd Wiehe er trofaste medlemmer i Vestmarka Sanitetsforening.

Vestmarkadagen i juni har blitt en tradisjon i likhet med koking og servering av rømmegrøt på PU-festen.  Sommerturen i 2017 gikk til Skaslien, Våler kirke og Prøysenhuset. Årets sommeravslutning ble arrangert i gapahuken ved Possevatnet. Her spilte Arne Grundt trekkspill og det ble besøk av ordfører Kamilla Thue med venn. I juli serverte noen medlemmer vafler i forbindelse med Åpen kirke på Matrand. I august var det servering av middag i to dager på ridestevnet på Klanderud, og samme måned ble det månedsmøte på Liljenes café Vãrmskog samtidig som det ble et besøk på Klãssbol Linneveveri før det ble avslutningskaffe og loddtrekning hos Inger Grundt i Koppom.

Anita Pedersen, Evy Strøm, Eva Rambøl og Sidsel Ovlien i en alvorstynget lystenning og ett minutts stillhet.

I september pyntet saniteten til Høsttakkefest i Vestmarka kirke etterfulgt av kirkekaffe. Samme måned var det også regional samling på Lillestrøm. I oktober ble det kaffe- og kakeservering i samfunnshuset da ”4 støller rir igjen” kom med sin lattervekkende forestilling. Og i denne måneden var det også erfaringsutveksling/opplæringsdag på Hamar i regi av NKS Hedmark fylke. I november hjalp saniteten til ved grendelagets julebord for de over 70 år, og skolen og barnehagen fikk sin årlige populære pølsefest. Til Julemessen på Sanitetens Hus leverte flere av medlemmene på Vestmarka strikkevarer, håndarbeid og hjemmebakte kaker. På Søstun ble det tidlig i desember lefsebaking på Åpen gård og senere i julemåneden ble det servering  av kringle da jula ble sunget inn i Vestmarka kirke. Og julebordet ble i 2017 feiret hos Max Ivan.

Mona Rambøl (t.v.) og Tove Sandelien synes årsmøtets lystenning er en vemodig markering.
Som ved alle tidligere årsmøter så var mat- og kakebordet av det delikate, hjemmelagede slaget.
Innpakkede gevinster frister loddkjøperne på årsmøtet.
Søstrene Randi Marthinsen (t.v.) og Gerd Wiehe bruker tiden på årsmøtet til å strikke.
Jenny Rambøl kom innom årsmøtet for å hilse på farmor Mona. På fanget har hun hunden Gizmo som hun har lånt av kasserer Kari Vestby.