Formannskapet med møte på Vestmarka

Formannskapet og Grendelaget møttes
Formannskapet i Eidskog kommune og Vestmarka Grendelag 23. mai 2017. Foto Hans Dyblie.

En gang i halvåret legges formannskapsmøtet ute i grendene. Åbogen og Skotterud fikk besøk i 2016. Tirsdag 23. mai kom formannskapet til Vestmarka. De hadde bedt om å få omvisning på henholdsvis Eidskog Naturbarnehage og Eidskog Montessoriskole før de starter med sakslista.

På sakslista var det satt av 1 time møte mellom styret i Vestmarka Grendelag (VG) og formannskapet. Siden grendelagene i kommunen er ulikt organisert, startet vi møtet med å presentere hvordan VG er «skrudd sammen», og hva som er formålet vårt. Med det som utgangspunkt, diskutere vi hvordan grendelaget og kommunen kan forsterke samarbeidet med mål om:

  • Bedre infrastruktur i vid forstand
  • Økt bolyst

Diskusjonen ble oppsummert med at vi var enige om å prioritere følgende to aksjonspunkter:

  1. Jobbe med nettfart. Kommunen finner ut av hva status er for utbygger som har jobbet med datagrunnlag for Vestmarka. Hva blir prisen per husstand? Er det i tilfelle «salgbart» uten Nkom-midler? VG er beredt på å gjøre en markedsførings-/salgsjobb
  2. Harstadhagan, mål om at kommunen gjøre et siste (?) ordentlig forsøk på å selge tomtene. VG kan bidra med å fortelle interessenter om hvordan det er å bo i denne delen av kommunen.

Til sist oppfordret VG kommunen om å være seg bevisst bestillingsbussens betydning, framsnakke den i relevante sammenhenge,r og bidra til å sikre den for framtida.