Flere unge i nytt Vel-styre

Vestmarka Vel avholdt årsmøte torsdag 19. mars i kantina til Eidskog Montessoriskole.

Medlem i valgkomiteen Randi Heggedal (t.v.), styremedlem Monica Bonnerud, styremedlem John Wirkola Dirksen,  styremedlem Paul Toni Storfallet, leder i valgkomiteen Eli-Kristin Nygård, styremedlem Stian Kraft og leder Nina Kisen utgjør det nye styret i Vestmarka Vel. I tillegg kommer varamedlemmene Dariusz Berest og Lars Andreassen som var forhindret fra å være til stede på dette første styremøte tirsdag 7. april.
Medlem i valgkomiteen Randi Heggedal (t.v.), styremedlem Monica Bonnerud, kasserer John Wirkola Dirksen, styremedlem Paul Toni Storfallet, leder i valgkomiteen Eli-Kristin Nygård, sekretær Stian Kraft og styreleder Nina Kisen utgjør det nye styret i Vestmarka Vel. I tillegg kommer varamedlemmene Dariusz Berest og Lars Andreassen som var forhindret fra å være til stede på dette første styremøte tirsdag 7. april.

12 medlemmer var til stede, og årsmøtet gikk raskt og riktig for seg mens det ble selvbetjening av fersk kringle, sjokolade og varm drikke i form av kaffe og te. Årsmøtet hadde ingen store innvendinger verken til innkallingen, valg av møteleder, referent, regnskap, budsjett eller valg. Det ble foreslått noen små forandringer i budsjettet, men disse forandringene ble enstemmig godkjent. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb med å få til et nytt styre. John W Dirksen ble valgt til kasserer og Stian Kraft til sekretær.
Styreleder Nina Kisen er også velets representant i Vestmarka Grendeutvikling.
Styresammensetningen viser at de yngre er på full fart inn i velet. Dette borger for en lys fremtid for Vestmarka Vel. Helt til slutt applauderte årsmøtet for å vise sin takknemlighet for arbeidet det forrige styret har utført for Vestmarka og dens innbyggere samtidig som det nye styret ble ønsket lykke til.

Avgående sekretær Kari Vestby (t.v.), avgående leder Kai Ljøner med klubba fra 1949 og avgående kasserer Jenny Håkonsen ble takket av årsmøtet for sin gode innsats i Vestmarka Vel.
Avgående sekretær Kari Vestby (t.v.), avgående leder Kai Ljøner med klubba fra 1949 og avgående kasserer Jenny Håkonsen ble takket av årsmøtet for sin gode innsats i Vestmarka Vel.