Et sjeldent kirkeinstrument

Minnegudstjenesten  Allehelgensdag var det sjeldne toner å høre i Vestmarka kirke, for da kom Roar Engelberg med sin panfløyte og presenterte en god og annerledes kirkemusikk.  Som alltid på Allehelgensdag var gudstjenesten utvidet med en minnedel hvor alle som er jordfestet og som sokner til Vestmarka kirke blir minnet med lystenning.

Organist Sigrid Bråthen og Roar Engelberg på panfløyte skapte mye vakker musikk i Vestmarka kirke Allehelgensdag.

Denne æresbevisningen hvor de frafalnes navn blir lest opp er en minnerik og følelsesladet seanse. På Høymessen Allehelgensdag  ble det som tradisjonen tilsier sagt mange visdomsord av den forrettede prest som denne gang var Morten Hagen Grindvoll, og både salmesang og medfølgende musikk dreide seg om Allehelgen.

Roar Engelberg med sin panfløyte skapte sjeldent vakker musikk i Vestmarka kirke Allehelgenssøndag.

Den mest hørbare forskjellen fra en vanlig gudstjeneste var Roar Engelberg som sammen med organist Sigrid Bråthen  tryllet frem vakre toner på panfløyte, både som solist og sammen med organist og salmesang. Ekstra høytidelig ble det da hymnen ”Jerusalem” helt til slutt i Minnegudstjenesten klang høyt og klart fra galleriet. Høytidsstemning ble det også på kirkegården etter mørkets frembrudd da pårørende hadde tent lys på mange graver.

Svein Stenslet gjorde sitt til at salmesangen ble god og hørbar.