En juletrefest slik den var før

Nissen var en kjærkommen gjest på Bygdehuset.

To dager før årsskiftet ble det arrangert gammeldags juletrefest i Bygdehuset på Vestmarka. En juletrefest som bød på syngende gange og lek rundt juletreet, besøk av nissen og bevertning med kakao som i gamle dager.

Det ble en stor ring rundt juletreet på juletrefesten.

I god tid før den annonserte starten på søndagens juletrefest arrangert av Eidskog Museum og Historielag (EMH) og Vestmarka Grendelag i Bygdehuset yret det av liv og glede da godt over 30 unge gjester med noen foreldre tok det gamle Vestmarka Bedehus i bruk. For årets juletrefest i Bygdehuset ble et historisk tilbakeblikk på hvordan en juletrefest gikk for seg i ”gamle dager”.

De gamle julesangene var med på å lage god stemning rundt juletreet.

Og den gode stemningen laget de mange festpyntede unge selv med gang, sang og lek rundt juletreet, basar med mange gevinster, glad mottakelse av nissen som kom med en strisekk full av spennende poser og bevertning med mengder av brødskiver, kaker og kakao. Selv om støynivået lå på et høyt nivå var det gleden som preget hele juletrefesten. Og selv om det var mer enn nok kaffe til de voksne gjestene var det kakaoen som ble juletrefestens slager for ung og gammel.

Den gode sangen rundt juletreet ble ledet av Håkon Hauer med datter Kilma og Solveig Hem Sørli.
Både barn og foreldre hygget seg på Bygdehusets juletrefest.
Synne hadde en takknemlig jobb med å dele ut basargevinster.
Det var mye som fristet på juletrefest- bordet.
De var mye god sang på juletrefesten.
Solveig syntes det var mye godt i posen som barna fikk av nissen.