Demensaksjonen 19. – 25. september

Ta godt i mot bøssebærerne som banker på døra og samler inn penger til årets demensaksjon. Den starter i morgen og pågår ut uka. Det er representanter fra uIike organisasjoner som tar hver sin av de 9 rodene på Vestmarka.
I fjor ble det samlet inn 93.500 kroner i Eidskog. 70 % av pengene går til forskning, og 30 % til lokal aktivitet.