Eidskog Montessoriskole kjøper skolebygget på Vestmarka

EMS ble den 19. september enig med Eidskog kommune om kjøp av skolen inkl. samfunnshuset på Vestmarka. EMS innga et bud på eiendommen på kr 500 000,- som kommunestyret enstemmig godkjente i møte den 20. september i sak K-101/16. EMS overtar bygget fom 1. oktober eller så raskt de kontraktsmessige forhold er i orden.

EMS håper innbyggerne på Vestmarka synes dette ble en bra løsning! Vi i EMS har i hvert fall som intensjon at muligheten for bruk av skole og samfunnshus blir som det har vært eller bedre for Vestmarka-samfunnet i åra som kommer. Og ønsker man å bidra aktivt som innbygger på Vestmarka i vår forvaltning av eiendommen, så er det fullt mulig å kjøpe eierandeler i EMS.

Om noen har noen spørsmål om saken så er det bare å ta kontakt

For EMS
Torkel Strøm
Styreleder
Mobil: 97973439
e-post: torkel.strom@veidekke.no