Kortreist søppel

Snart kan du levere avfall på GIR sin mobile gjenvinningsstasjon i Brustadvika. Trevirke, impregnert trevirke, metaller, hvitevarer, farlig avfall og elektrisk- & elektronisk avfall kan leveres gratis. Restavfall koster kr 100 per m3. Lørdag om ei uke, den 26. juli er første mulighet. De neste tre lørdagene er 23. august,

Les videre