Kortreist søppel

Snart kan du levere avfall på GIR sin mobile gjenvinningsstasjon i Brustadvika. Trevirke, impregnert trevirke, metaller, hvitevarer, farlig avfall og elektrisk- & elektronisk avfall kan leveres gratis. Restavfall koster kr 100 per m3. Lørdag om ei uke, den 26. juli er første mulighet. De neste tre lørdagene er 23. august, 20.september og 18.oktober. Stasjonen er betjent, og er åpen mellom kl. 15.00 og 18.00.

kortreist_søppel