Camping i Brustadvika – regulering

I takt med at områdene på hver side av Buåa i Brustadvika har blitt utviklet, har området tiltrukket seg et økende antall bobiler og andre tilreisende som vil raste og/eller overnatte. Det er et bevis på at mange syns det er pent på Vestmarka og ned mot Harstadsjøen. De siste par årene har Vestmarka Grendelag oppfordret de som har campet om å betale en liten sum for å dekke kostnader som påløper ved bruk av fasiliteter som do og elektrisitet. I 2020 var det hele 118 stk. som betalte.

Men enhver medalje har en bakside, og flere vestmarkinger har meldt tilbake at de har opplevd å være fortrengt fra gapahuken, sandvolleyballbana og badeplassen. Grendelaget gjorde tiltak i fjor med å sette opp skilt og barrierer for å unngå parkering helt opp i gapahuken. Det hjalp, men løsningen var fortsatt ikke optimal.

I løpet av høsten diskuterte Grendelaget saken med grunneier Vestmarka i Utvikling AS med det for øye å finne en enda bedre løsning som kombinerer tilgang for vestmarkinger og fortsatt campingtrafikk. Vi endte opp med å lage en skiltplan som leder campingtrafikken til «Cambisida» av Buåa. Erik Staavi har de siste dagene i regi av Grendelaget fått satt opp skiltene slik bildene illustrerer.