Årsmøte i Vestmarka jeger- og fiskeforening

Årsmøte i Vjff avholdes i Eidskog Montessoriskole onsdag 16. mars kl 18.00.

Innkomne saker må være meldt til styret senest 3. mars.

Frasigelse av verv til Vidar Engen 91180644

Noen saker til  årsmøte er:

Eidskog kommune forlenger ikke avtalen om jaktterreng.

Leie av Vestfjeldskogen inkl hytten Pisenga.

Njff vil samkjøre nye vedtekter.

Hjff har kommet med forslag som vi må se på. Frist 2023.

Ellers vanlige årsmøtesaker.