Årsmøte i Vestmarka Grendeutvikling

 

Deler av det nye styret i Vestmarka Grendeutvikling
Deler av det nye styret i Vestmarka Grendeutvikling: Fra venstre Jan Tore Kraft, Håkon Hauer, Ragnar Dæhli, Anita Pedersen, Jan Einar Mobrenna (valgkomiteen), Trond Rapstad og Vidar Huse.

Vestmarka Grendeutvikling er et samarbeidsforum for lag og foreninger på Vestmarka samtidig som det er et kontaktpunkt for ordfører og administrasjon i kommunen når de skal forholde seg til Vestmarka.  Et mål for Vestmarka Grendeutvikling er å arbeide for at alle på Vestmarka skal ha det best mulig, både barn, unge, voksne og eldre. Tirsdag 24. februar ble det avholdt årsmøte i Vestmarka Grendeutvikling i kantina til Eidskog Montessoriskole.

På årsmøtet møtte åtte frem for å høre om tingenes tilstand. Og det de fremmøtte fikk høre om årsberetning, regnskap  og videre fremdrift i 2015 ble behørig applaudert. Ingen hadde innvendinger om lagets aktiviteter. Regnskapet viste at det på nåværende tidspunkt ikke er så mye penger på kontoen som ved forrige årsmøtet, noe den nye brua over Buåa i Brustadvika får ta skylden for. Men alle var enige om at dette prosjektet har løftet Brustadvika og hele Vestmarka betydelig opp. Et solid og synlig landemerke for alle som passerer, enten på fylkesveg 21 eller gjennom Vestmarka. Da det var tid for valg ble Ragnar Dæhli klappet inn for at han enda et år tok på seg oppgaven som leder.  Og de andre som var på valg fortsetter også. Så her var innsatsviljen og pågangsmotet til stede.
Årberetning og regnskap finner du her.