Aktivitet i tre dager

 Vestmarka Idrettslag sto som arrangør da 33 unge fra hele Eidskog møttes for femte gang til årets Aktivitetscamp tre dager i midten av august.

De store ungdomsskole- elevene deltok med liv og lyst i uteaktivitetene.
Alle 33 deltakerne satt stille og lyttet til alt som skulle foregå i løpet av tre dager med Aktivitetscamp.
Leder i Vestmarka Idrettslag Håkon Hauer gir nyttig informasjon til medhjelperne og alle 33 deltakerne før starten av årets Aktivitetscamp.

Det var mange vestmarkinger som lurte på hva det var som foregikk innen- og utendørs ved Eidskog Montessoriskole tre dager ei uke før skolestart. Likeens var det sjeldent livlig ved bredden av Harstadsjøen og Helgesjøen disse dagene. Årsaken til dette til tider høylydte og glade bråket var at 33 elever fra første til fjerde klasse ved kommunens tre skoler deltok i årets Aktivitetscamp på Vestmarka. Som tidligere år var det mange fysiske utfordringer som deltakerne fikk bryne seg på.

Sykkel- og badevær.

Vannet i Harstadsjøen ved gapahuken i Brustadvika holdt god sommertemperatur.

 Været var varmt og solrikt den andre dagen i campen, noe som var med på at sykkelturen til Svartvika ved Helgesjøen ble en sensommerlig god opplevelse for alle elevene. Den litt anstrengende sykkelturen med en saft- og bollepause midtveis gikk glatt for seg uten nevneverdige ulykker, noe som gjorde sitt til at det var en glad gjeng som rett etter ankomst til Svartvika tok badestranden i bruk. Tre voksne fra idrettslaget med hjelp av eldre elever sørget for sikkerheten, så derfor gikk badelivet trygt og støyende for seg. Etter lang tid i sjøen med etterfølgende lunsj ble det lek og moro på den store plenen hvor både den yngre garde og elevene fra Eidskog Ungdomsskole deltok.

Mange aktiviteter

Oppvarming måtte til før dansekurset startet.

I løpet av tre dagers Aktivitetscamp fikk elevene testet sine ferdigheter innendørs med bandy og dans, mens det meste av aktivitetene foregikk utendørs med sykling, bading, kanopadling og førstehjelpskurs ledet av Eidskog Røde Kors. Og frilek, fotball, skyting, fisking, pilkast, ballkast, stikkball, 60-meter, sisten og hinderløype var øvelser hvor elevene gjorde sitt beste slik at de fikk prøvd sine fysiske ferdigheter. Så etter premieutdeling etter Vestmarka OL fredag ettermiddag var det over 30 deltakere i årets Aktivitetscamp som godt fornøyde reiste hjem med gode minner og litt slitne kropper.

Det ble mye lyd og køllebruk i gym-salen ved bandykampene.
Vaktene ga trygghet til de badende i Helgesjøen.
Mye frisk frukt kom godt med mellom måltidene.
Deltakerne som skulle åpne sin Aktivitetscamp med fotball hadde det travelt med å komme til Ball-bingen.
Den store fotballen var litt vrien å få i mål.
Vannet i Harstadsjøen ved gapahuken i Brustadvika holdt god sommertemperatur.
I følge alle badende var vannet i Helgesjøen mer enn varmt nok.
Det var spennende i tiden før alle fikk fart på syklene.
Rasmus (t.v.), Henry og Ole Marius i 2. klasse flankert av medhjelperne Emma og Mathilde kom først til matstasjonen halvveis på veien mot Helgesjøen.
Det var bare en som fikk bruk for plaster på sykkelturen.
Deltakerne i alle fire klasser syklet i full fart etter start.
Britt-Nina serverte saft og Emma serverte boller ved første stoppested på vei mot Helgesjøen.
Etter første saft-stasjon gikk syklingen som en lek videre mot målet.
Sanitetsdamene Karin Grundt (t.v.) og Sidsel Ovlien sørget for næringsrik kost til alle 33 deltakerne.
Siste dagen ble bursdagsangen sunget for Ingrid (stående t.h.) som fylte syv år.
Deltakere og aktivitetsledere siste dagen i Aktivitetscamp 2019.