50-års konfirmanter

Søndag 6. oktober møttes 6 jenter og 4 gutter som ble konfirmert i Vestmarka kirke for 50 år siden. Etter gudstjenesten fortsatte jubilantkonfirmantene treffet i Vestmarka kirkestue med mat, drikke og mye prat med glade historier om tiden som ungdom for 50 år siden. I 1969 var det 16 som ble konfirmert i Vestmarka kirke, men av forskjellige årsaker var det bare 10 av disse som hadde anledning å overvære 50-års jubileumsgudstjenesten.

Bak til venstre Grethe (Ljøner) Halvorsrud, Roger Erling Billingsø, Reidar Karterud, Hans Bruno Ljøner, Jan Ingvar Stangnes og Anni Elisabeth Mellum Billit.

Foran til venstre Ingjerd (Jerpseth) Olsson, Anne Berit Billerud, kapellan Morten Hagen Grindvoll, Rigmor (Tollhaug) Bonnerud og Anne-Britt (Bull) Syversson.