538.000 kr til «lyssti» i Brustadvika

I regi organisasjonene tilsluttet Vestmarka Grendelag, har vi jobbet med en ide om å anlegge en universelt utformet sti/veg langs sjøkanten i Brustadvika, mao langs Harstadsjøen. Vestmarka Vel lanserte ideen. Stien er planlagt i 3 meter bredde slik at den kan vedlikeholdes sommer og vinter med traktor. Formålet er i

Les videre

Glimt fra en strålende 17. mai

Vi satte ekstra pris på denne dagen i år, etter to år med koronanedstengning hvor vi måtte se skoleelevenes 17. maitale på skjerm hjemme hos oss selv, og nå med vissheten om at ikke alle har den friheten og det demokratiet vi kan glede oss over som bakteppe. Og på

Les videre

Basar i Kirkestua 2022

Endelig! Etter covid-opphold var det basar i Vestmarka Kirkestue den siste dagen i april. Vi i menighetsrådet var spent: Kommer det noen? Det gjorde det! På forhånd hadde vi vært omkring i bygda og solgt lodd. Det er hyggelig å slå av en prat med folk rundt på Vestmarka og

Les videre