Årsmøtet ble avsluttet med branninstruks

Onsdag 20. mars var det Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus, IVS sin tur til å avholde sitt årsmøte i kantina til Eidskog Montessoriskole. IVS sitt formål er at de skal sørge for at Vestmarka skal ha et Samfunnshus, og de har derfor inngått en bruksrett- og driftsavtale med huseier Eidskog Montessoriskole,

Les videre

Velet og VJFF med årsmøter samtidig

På kveldstid 14. mars var det hektisk å være journalist i Vestmarka Grendelag. Årsaken til travelheten var at det ble avholdt to årsmøter samtidig. Vestmarka Vel sitt årsmøte foregikk i kantina til Eidskog Montessoriskole mens Vestmarka jeger- og fiskeforening holdt på tradisjonen og hadde sitt mannlige og folkerike årsmøte i

Les videre

Tid for årsmøter

Mars er en aktiv måned på Vestmarka, for da er det tid for årsmøter i mange lag og foreninger. Men allerede i januar gjorde tradisjonen tro Vestmarka Sanitetsforening seg ferdig med sitt årsmøte, og etter den travle marsmåned vil de resterende lagene følge etter. Mandag 4. mars i kantina til

Les videre