Ikke lenger valglokale på Vestmarka

Valgstyrets leder i Harstad krets, Aud Rambøl og valgmedarbeider Hallvard Sørli gjør klart stemmelokalet på Samfunnshuset ved forrige Stortingsvalg. Nå er dette historie.
Valgstyrets leder i Harstad krets, Aud Rambøl og valgmedarbeider Hallvard Sørli gjør klart stemmelokalet på Samfunnshuset ved forrige Stortingsvalg. Nå er dette historie.

 

Stortingsvalget nærmer seg og alle har vel nå mottatt valgkortet sitt i postkassa. De som har sett nøye på dette kortet har også oppdaget at det er Eidskog Rådhus som står oppført som valglokale. En æra er altså over og både vestmarkinger og andre eidskoginger fra de mindre grendene har mistet et tilbud.

På valgkortet framgår det at om du skal stemme i år, må det bli på Skotterud.
På valgkortet framgår det at om du skal stemme i år, må det bli på Skotterud.

 

Medlemmene av stemmestyret i Harstad krets, som jo vår valgkrets het, har fått brev om at endringen skyldes at Eidskog skal gå over til elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. «For at dette skal gjennomføres på en mest mulig smidig måte, er det bestemt at valget i år kun skal foregå på Magnor Skole og Eidskog Rådhus. De øvrige stemmestedene legges ned og innlemmes i Magnor og Skotterud krets», heter det i brevet.

Den nye teknologien, som jo har et enormt potensiale til å gjøre hverdagen enklere for folk flest, vil altså i dette tilfelle gjøre stemmegivingen mer tungvint for folk i grendene i Eidskog. Om det er kommunens egne IT-ressurser som ikke strekker til, eller det er en manglende tro på kompetansen ute i grendene som er årsaken til at fem valgkretser i kommunen legges ned, sies det ikke noe om.