Stolpeoppretting i lysløypa

Idrettslaget jobber på videre med å oppgradere lysløypa. Tidligere i høst har mange gamle armaturer blitt skiftet ut med energieffektive led-armaturer. Men noen av stolpene var med årene kommer godt ut av lodd. Jo Inge Bakken, Michal Gadderud og Jan Tore Kraft fikk rettet opp mange på en effektiv lørdag denne helga. Lav temperatur og kald sno fra nord gjorde at karene innen i førerhusene frøs mindre enn Jan Tore.

Stolpeoppretting. Perfekt «føre» for det arbeidet med passe frost i bakken.