Søndagskafeer, den første er denne helga!

Søndagskafe var en type arrangement som ble introdusert tilbake i 2010. Normalen har vært siste søndag i månedene januar-mars med justering for påske. Saniteten, Idrettslaget og VJFF har vært de som oftest har vært arrangører.

Tidligere har arrangementene vært lagt til Bygdehuset. I fjor ble det testet en endring ved at arrangementene ble lagt til Brustadvika. Det resulterte i flere besøkende. Derfor fortsetter vi i Brustadvika i år. (Bygdehuset er backup hvis det er «innevær»).

Først ute er Saniteten i morgen. Legg derfor søndagsturen om Brustadvika i morgen mellom kl. 12 og 15. Saniteten har alltid noe godt å by på for både unger og voksne.

26. februar er VIL ansvarlig for arrangementet og VJFF er verter 26. mars.

Fra søndagskafeen i Brustadvika i 2022.