Sangkor og Yatzy

Koret fra Eidskog Naturbarnehage og medbrakt pianist Ole Wiggo Møllerbråten skapte mye Livsglede på Skotterudtunet midt i vinterferieuka.

Midveis i vinterferieuka reiste noen av elevene i Eidskog Naturbarnehage med pianist og dirigent på besøk til Skotterudtunet for å synge og lære beboerne å spille Svarteper og Yatzy.

 I kantina satt spente beboere og noen naboer og ventet på at de unge sangerne skulle komme for å underholde. I og med at alle de unge kor medlemmene  hadde blitt lovet boller, kaker, kjeks og saft etter underholdningen var de ikke sene med å komme seg på plass foran pianoet. Og da barnehagekoret med gule gensere påtrykt Livsglede for Eldre stemte i med den ene glade sangen etter den andre ble beboerne så imponert at de etter hver sang applauderte lenge og vel. Et stykke ut i konserten annonserte dirigenten/lederen i barnehagen Toini Johnsen at koret skulle fremføre den krevende sangen ”Ein farfar i livet skull` alle ha” og da ble det vist mye Livsglede blant de godt voksne og imponerte tilhørerne. –Tenk at barnehageunger synger så vakkert og kan både tekst og melodi. Jeg er både imponert og rørt, var noe av det som ble sagt fra publikum som besto av beboere, naboer og ansatte på Skotterudtunet.

Da barnehagekoret hadde fått sin belønning i form av mange smil og langvarig applaus ønsket kormedlemmene å lære publikum kunsten å spille både Svarteper og Yatzy, et populært innslag etter den glade sangen. Og selv om noen av de eldre husket disse to spillene fra sin ungdom, var det på sin plass at de fikk ny lærdom av sangerne. Etter sang og gamle spill var det tid for bevertning, og de ansatte på kjøkkenet sørget for at både ung og gammel fikk nok saft eller kaffe med fastelavnsboller, kjeks og kaker attåt. Så da de unge sangerne var forsynt og publikum mette av god underholdning og gammeldags spill var formiddagsbesøket slutt for denne gang og sangkoret reiste tilbake til Eidskog Naturbarnehage på Vestmarka.

Beboerne på Skotterudtunet fikk en god oppfriskning i spillene Svarteper og Yatzy av de unge sangerne.
Pianist Ole Wiggo viste seg som en dyktig kortspiller selv om han jukset en del.
Både sangere og beboere hygget seg med Svarteper og Yatzy.
Koret fra Eidskog Naturbarnehage trivdes på Skotterudtunet.
Koret i Eidskog Naturbarnehage med pianist og sittende dirigent spredte mye Livsglede på Skotterudtunet.
Kari Syversen og Else Stangnes takket kormedlem Sigrid R. Sørli for den glade sangen.
At koret fra Eidskog Naturbarnehage skapte mye Livsglede vitnet mange smil og mye applaus om.
): Det var god kontakt mellom kormedlemmer og beboere etter sang og bevertning.
Menge ansatte på Skotterudtunet hadde pyntet seg til besøket fra Vestmarka.