Salg av skole-, barnehagebygg og samfunnshuset

93120066
Eidskog kommune vil selge samfunnshuset, skole- og barnehagebygget til Eidskog Montessoriskole.

Eidskog Montessoriskole (EMS) og Eidskog kommune har i dag hatt første møte ifm kommunes ønske om å selge kommunens eiendommer tilknyttet skolen på Vestmarka.

For EMS møtte Katya Grenness, Torkel Strøm og Per Toni Grundt. For kommunen møtte ordfører Kamilla Thue, Hans Einar Holth, Ann-Helen Stangnes og Steinar Grønnerud.

 

 

Målet med møtet var å:
1) Foreta en befaring på eiendommen slik at begge parter har samme virkelighetsoppfatning av objektene
2) Avklare hvilke prosesser som må fullføres før det er mulig å gjennomføre forhandlinger

Når det gjelder pkt 2, så gjelder det bl.a. at eiendommene må takseres for å ivareta bestemmelsene om salg av offentlige eiendommer. Videre skal det gjennomføres en tredjepartsvurdering av ventilasjonsanlegget for å avdekke status og hva som skal til for å imøtekomme kravene til inneklima. Neste møte er avtalt gjennomført mandag 15. august på Rådhuset.

Hvis noen ønsker å stille spørsmål og/eller har opplysninger som kan være viktige for saken kan styreleder Torkel Strøm i Eidskog Montessoriskole kontaktes, tlf. 979 73 439, e-post: torkel.strom@veidekke.no