Rydding i elva

 Jens var faretruende nær elva, men Per Erik holder i ”bukseræva” mens Bjørn får seg en god latter.
VJFF ryddet Buåa: Jens var faretruende nær elva, men Per Erik holder i ”bukseræva” mens Bjørn får seg en god latter.

Det er ikke bare til de glade maidagene det ryddes på Vestmarka. Lørdag 6. juni er det Vestmarkadagen, og før det synes de aktive medlemmene i Vestmarka jeger- og fiskeforening at Buåa, som renner ut i Harstadsjøen, burde ryddes.
Som sagt så gjort. Siste onsdag i mai var det mange medlemmer og diverse maskiner og redskap som fylte opp breddene til Buåa, elva som deler Brustadvika i to. Det var mye kvist, busker, greiner, synketømmer og skrot som lå på bunnen og langs elvebredden. Tennung langs elvebredden ble fjernet med ryddesag. Men etter noen få timer fremsto elva både ryddig og idyllisk. Det ble etter hvert mye som ble hentet opp fra bunn og bredd, og haugene av ved og søppel på land vokste seg mektig store. Etter et par timer ble det tid for kaffe, brus og sjokolade slik det sømmer seg på en dugnad, men snart gikk det aktivt for seg helt til elva og elvebredden fremsto nyfrisert og ryddig.

Båten var til god hjelp.
Båten var til god hjelp.
Søkketømmer var det nok av.
Søkketømmer var det nok av, Petter løfter det opp!
Jens var av det sterke slaget og halte i land mye tung søppel.
Jens var av det sterke slaget og halte i land mye tungt søppel.
Mye rart har ligget på bunnen av Buåa i mange år.
Mye rart har ligget på bunnen av Buåa i mange år.
Henrik brukte ryddesaga så kvisten sprutet.
Henrik brukte ryddesaga så kvisten sprutet.
Ryddegjeng ved elvebredden. Tennungen kastes på bålet.
Ryddegjeng ved elvebredden. Tennungen kastes på bålet.
Hal i og dra!
Hal i og dra!
Jens lider ikke av vannskrekk.
Jens lider ikke av vannskrekk.
Harald er rådgiver!
Harald er rådgiver!
Vi må jo ta en hvil. Det sosiale er viktig på dugnaden!
Vi må jo ta en hvil. Det sosiale er viktig på dugnaden!
Dette må det bli et stort bål av på Vestmarkadagen?
Dette må det bli et stort bål av på Vestmarkadagen?
Kvisting på høyt nivå.
Kvisting på høyt nivå.
Rydding i kveldssol. Petter bruker dregg for å hente rask fra elvebunnen.
Rydding i kveldssol. Petter bruker dregg for å hente rask fra elvebunnen.
Kilma og Håkon gjør klar sandvolley bana til Vestmarkadagen.
Kilma og Håkon gjør klar sandvolleyballbana for sommeren.