Mange ønsker plass i naturbarnehagen

– Det er veldig moro med alle søkerne, men leit at vi ikke kan si ja til alle, sier Toini Johnsen, fungerende styrer i Eidskog naturbarnehage på Vestmarka. Til høsten blir det tre ledige plasser, når de tre seksåringene begynner på skolen. Og det er 14 barn som har søkt seg inn.

De 14 er i tillegg under tre år alle sammen, og hvert barn under tre år teller for to når det kommer til hvor mange barn barnehagen har lov til å ha.

– Så de ville jo tatt opp 28 plasser, bare de, og vi har jo nesten fullt av barn her fra før, sier Toini.

Nå har barnehagen søkt kommunen om godkjenning for tre plasser til, slik at de får tre ledige småbarnsplasser når skolestarterne flytter ut.

–  Vi har gått til vedtektene våre for å se hvem som skal få plass først, det er kriterier for det. Det er de som bor på Vestmarka og de som har søsken i barnehagen fra før som først får plass. Derfor har vi tilbudt barnehageplass til tre småbarn fra Vestmarka fra høsten av. Så er det to småsøsken til noen av ungene i barnehagen som er søkt inn fra februar. Det blir jo samme barnehageåret, så vi får håpe vi får utvide. Vi kan uansett ta dem inn, for vi har plass nok og vi har folk nok, vi fyller både bemanningsnormen og pedagognormen, så det er ikke noe problem, vi vil ikke bryte noe reglement ved det. Men uten utvidelse får vi bare tilskudd fra kommunen for de 24 plassene vi allerede har. Tar vi dem inn uten tilskudd blir det jo økonomisk tap. Men vi bør ta høyde for at noen kan flytte. Vi har opplevd å måtte nedbemanne for et par år siden fordi vi fikk for få barn, og det er ikke noe moro. Så da er det bedre å ha noen flere en periode og kanskje gå uten tilskudd for noen av barna noen måneder, sier hun.

Barnehagen har i dag fem ansatte, f.v. Toini Johnsen Møllerbråten (stedfortredende styrer og pedagogisk leder store barn), Anette Kristiansen (fagarbeider), Brkti Gebregergish (vikar), Ole Viggo Møllerbråten (fagarbeider) og Mia Solvang Bergerseter (pedagogisk leder småbarn)

Arealet i barnehagen er stort nok til å ha godt over 30 barn, men de ansatte synes ikke det er noe poeng å bli for store og ha det for trangt. – Vi ønsker at de som er her skal ha det bra, og det synes jeg de har. Siden det er så mange små barn har vi delt oss i en småbarns- og en store barns-avdeling dette barnehageåret, forteller hun. Barnehagen har barn fra hele kommunen, faktisk helt fra Finnsrud. Og nå kommer det altså fler.

– Det er så moro at det blir unger på Vestmarka og tilflytting! Det har kommet til flere unger enn jeg visste om på Vestmarka. Jeg trodde jeg hadde oversikt, men da vi kom ut av koronaen dukket det opp flere, flirer hun. – Ja, jeg tror koronaen skal ha litt av æren for økningen i barnetallet, fødselstallene er økt over hele fjøla. Men det har også bosatt seg flere yngre folk her og stiftet familie, sier hun som forklaring til det høye søkertallet.

– Og så har vi jo inntrykk av at de som er her er fornøyd, og da sprer det seg i bygda, legger fagarbeider Ole Viggo Møllerbråten til. – Ja, når mammaene og pappaene prater sammen i barselgruppene sprer det seg jo, sier Toini. –  Vi har masse uteaktiviteter og turer og jakt og fiske og sånt som er mer spesielt for oss. Sommerstid har vi høner og kaniner. Og vi har sjøer og skog og gapahuker og mange muligheter. Og så er folk på Vestmarka veldig flinke til å engasjere seg i oss. De tar kontakt om de har noe som kan være interessant for oss selv om de ikke har egne unger i barnehagen. Enten de har fått lamunger, skal slakte en gris, eller har mer ved eller høy enn de trenger så tar de kontakt og lurer på om vi er interessert. Så vi er veldig heldige og glad for å få være her, avslutter Toini.