«Prosjekt fiber» til Vestmarka – spørreundersøkelse

Jo Inge Nyborg og John Wirkola Dirksen på Ljøner ønsker å kartlegge interessen for å få «fiber» til Vestmarka. Kort fortalt betyr fiber i denne sammenhengen raskere dataflyt, enten en ønsker å laste ned fra nettet eller en ønsker å sende tekst, bilder eller lyd via nettet. De har laget et kombinert informasjons- og spørreskjema som du kan laste ned her. Hvis det er stor interesse for prosjektet er målet å få på plass en avtale med en samarbeidspartner som kan levere stor kapasitet i datalinjene. Se for øvrig informasjon i skjemaet.