Nytt styre i idrettslaget

Idrettslaget hadde årsmøte 20. februar, og Hanny Gundahl ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret har hun nestleder Håkon Hauer, kasserer Ole Roger Askerud, sekretær Mona Nilsen. Turid Rambøl, Ole Steinar Kulblik, Stian Grønnerud, Erik Grande og Jan Tore Kraft er styremedlemmer. Jan Tore er dessuten VIL sin representant i styret i Vestmarka Grendeutvikling. Ved årsskifte hadde VIL hele 322 medlemmer!