Nytt menighetsråd presentert i dag

Vi har hatt kirkevalg, og det nye menighetsrådet for Vestmarka menighet ble presentert under gudstjenesten i dag. Se mer på menighetsrådets side.

Det nye menighetsrådet
Det nye menighetsrådet består av f.v. varamedlemmene Herman, Tone og Aud og ordinære medlemmer Håkon Solveig og Dagfinn i tillegge til Eirik, Marainne og Arne som ikke var til stede. Helt til høyre sogneprest Bettina, og i bakgrunne ser vi den nye kapellanen May Helen Eldorhagen Mørch Sæther.