Nesten full kirke på Vestmarka for å ta avskjed med presten.

Harald Schøyen var smilende hele søndag på Vestmarka.
Harald Schøyen var smilende hele søndag på Vestmarka.

Søndag 23. august var siste dagen i Vestmarka kirke for presten Harald Schøien. Og det var mange som ville gi han en god og verdig avskjed før hans gode og mange år som pensjonist.

Harald Schøyen kom til Eidskog og Vestmarka for nøyaktig fem år og fire måneder siden, og har i disse årene gjort mye for at kirkene i Eidskog har blitt mye mer levende enn før. På grunn av hans måte å lede gudstjenestene og andre kirkelige handlinger på, så har innbyggerne i hele Eidskog tatt vel i mot Harald.
Det er bare å spørre konfirmantene i denne perioden om. Men det er uten tvil at alle kirkelige handlinger i hans periode her i bygda har fått mange eidskoginger til å føle en sterkere knytning til Den Norske Kirke. Noe som søndagens avskjedspreken i Vestmarka Kirke vitnet sterkt om. For denne gangen gikk mesteparten av de fremmøtte til alters. Og et sterkt vitnesbyrd om hans avskjedspreken var at nesten alle i kirken kom til kirkekaffen i Vestmarka kirkestue etter avskjedsgudstjenesten. En meget god avskjed og overgang som pensjonist.

Harald Schøyen og Bettina Eckbo i prosesjon inn i Vestmarka kirke.
Harald Schøyen og Bettina Eckbo i prosesjon inn i Vestmarka kirke.
Harald Schøyen på prekestolen i Vestmarka kirke.
Harald Schøyen på prekestolen i Vestmarka kirke.
Harald og Bettina likte seg ved matbordet.
Harald og Bettina likte seg ved matbordet.
Damene i Vestmarka Sanitetsforening sto for serveringen da Harald Schøyen gikk over i pensjonistenes rekker søndag 23. august.
Damene i Vestmarka Sanitetsforening sto for serveringen da Harald Schøyen gikk over i pensjonistenes rekker søndag 23. august.
Eidskog Vocalis fikk opp sangen i Vestmarka kirke søndag.
Eidskog Vocalis fikk opp sangen i Vestmarka kirke søndag.
Ordfører Knut Gustav Woie hadde også noen gode ord å si til presten.
Ordfører Knut Gustav Woie hadde også noen gode ord å si til presten.
Gave fra Eidskog Menighetsråd.
Gave fra Eidskog Menighetsråd.
Harald med maleri av Gunnar Th. Sæther som viser Vestmarka kirke.
Harald med maleri av Gunnar Th. Sæther som viser Vestmarka kirke.

Harald-presteslutt-8

Håkon Hauer og Mona Rambøl ga en musikalsk gave til Harald Schøyen.
Håkon Hauer og Mona Rambøl ga en musikalsk gave til Harald Schøyen.