Mobil gjenvinningsstasjon i Brustadvika

Vestmarka i Utvikling AS har inngått avtale med Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) om utplassering av mobil gjennvinningsstasjon i Brustadvika. Tilbudet er der en lørdag hver måned i perioden juli-oktober. GIR satser på at det skal redusere problemet med at hyttecontainere brukes av andre enn hyttefolk, som igjen fører til overbelastning og forsøpling rundt disse. Den mobile gjennvinningsstasjonen blir bemannet og vil være der i 3 timer. Det tas i mot samme avfallstyper som på Sjøli. Nærmere info kommer når utplasseringsdatoene er klare.