Med staur og hesjetråd

Kjell Neseth (t.v.) og Bjørn Huse hadde hesjet høy før.

Å tørke høy ved hjelp av håndkraft er et sjeldent syn i våre dager. Men to entusiaster på Vestmarka ønsker at dette gammeldagse sommerarbeidet ikke skal gå i glemmeboken.

En regnfri sommerdag i juli ble alt gresset på jordet nederst i Judinbakken slått med traktor og slåmaskin og litt hjelp av ljå. Da alt gresset lå på bakken ble det fart i slåttekar og jordeier Bjørn Huse med god hjelp av nabo Kjell Neseth.

Nok en høyde

Begge to hadde vært med på slåttonn i tidligere tider, så det tok ikke lang tid før en høyhesje med staurer og hesjetråd sto ferdig med nederste rad med hesjetråd  full av rått gress. Slik fortsatte det helt til høyhesjen var fylt opp og jordet tomt for gress.

Gresset er rått og tungt før Kjell Neseth henger det til tørk.

Etter mye raking og kyndig bruk av høygaffel så de to slåttekarene seg ferdig med årets slåttonn, og resten av jobben før gresset blir til tørt høy ble overlatt til sol og vind. Og i følge Bjørn og Kjell er sjansen stor for at naboens hester får en god porsjon tørt høy fra Judinbakken på Vestmarka i løpet av sommeren.

Slåttekarene i Judinbakken samarbeidet godt.
Kjell Neseth (t.v.) og Bjørn Huse anser seg ferdige med slåttonna for i år.