Kirkestubasaren, ny rekord!

Basaren i Vestmarka kirkestue første fredag etter påske ble en suksess. Fullt hus og allsang. Mange vafler og lodd ble solgt. Takk til privatpersoner og bedrifter som har bidratt med gevinster. Og en stor takk til alle loddkjøpere som støtter Kirkestua vår! I år kom det inn kr. 39.890 !!

(Tekst og bilder; Aud Rambøl)

Foto: Mange gevinster, loddselgere og Håkon på gitar