Kart og informasjonstavler langs Vekterveien

Vekterveien hjelper deg å bli kjent på nye steder i Eidskog. Informasjonstavler er satt opp langs den 35 km lange veien. Test den ut nå i Friluftslivets år!

Stor informasjonstavle for Vekterveien settes opp Brustadvika av Jan Tore Kraft (foto Hans Dyblie)
Stor informasjonstavle for Vekterveien settes opp i Brustadvika av Jan Tore Kraft (foto: Hans Dyblie)

I 2014 fikk Vekterveien bevilget 145.000 kroner fra Nasjonalt Turstiprosjekt gjennom Hedmark Fylkeskommune. Samme vår nedsatte styret i Vekterveien ei arbeidsgruppe med oppgave å realisere prosjektet som hadde fått støtten. Arbeidsgruppa kom raskt til at det var nødvendig å kjøpe tjenester til utforming av informasjonstavlene, dvs. layout, tekst og mye annet. Ida Gulbrandsen ble leid inn, hun hadde blant annet laget skiltene som står på skogstien på Liermoen.
Det er laget 6 store informasjonstavler, og de står på hhv. Åbogen, Matrand, Skotterud, Magnor, Tobøl og i Brustadvika på Vestmarka. De inneholder kart over veien, kort informasjon om Eidskog, Vekterveien og det stedet hvor de er satt opp. Den på Vestmarka kan du se her.
I tillegg er det plassert ut 22 mindre stedstilpassede informasjonstavler. På Vestmarka er det 5 stykker plassert på Bygdetunet på Almenninga, ved kirka/skolen, Brustadvika, og 2 stk. ved Paradistunnelen, der de som bruker vegen kan få med litt kunnskap. Den ved skolen/kirka ser slik ut.