Informasjon fra forhandlingene om ev. salg av Vestmarka skole inkl. Samfunnshuset

Eidskog Montessoriskole og Eidskog kommune har så langt hatt 2 sonderingsmøter. Det første ble avholdt 15. juni der det ble foretatt en befaring på skolen/samfunnshus og avklart prosessen videre. Neste møte ble avhold på Rådhuset 15. august.

Hele skolen var full av nysgjerrige lørdag 8. november. Og ute og inne var det full aktivitet.
Eidskog Montessoriskole forhandler med kommunen om ev kjøp av skolelokalene inkludert samfunnshuset.

I dette møtet la Eidskog kommune fram verditakster over eiendommene og klargjorde premissene for salg. I møte i august ble det videre avtalt at EMS fikk anledning til å fremskaffe en egen takst for å verifisere selgers takst og det ble avtalt dato for neste møte som ble mandag 5. september. Til dette møtet skal EMS inngi et bud på eiendommen. Intensjonen til begge parter er å forsøke å forhandle fram en løsning så raskt som mulig.

Eidskog Montessoriskole har også parallelt med møtene med Eidskog kommune avholdt 2 møter med andre brukere på skolen/samfunnshus for å involvere de i prosessen og for å be om råd.

Hvis noen ønsker å stille spørsmål og/eller har opplysninger som kan være viktige for saken kan undertegnede kontaktes.

Mvh Torkel Strøm, styreleder Eidskog Montessoriskole SA

Mob: 979 73 439, e-post: torkel.strom@veidekke.no