Hogst langs Harstadsjøen

Denne uka har kommuneansatte felt noen av de større trærne som sto igjen etter dugnadene vi hadde samme sted i fjor. Luftspenn med strømførende tråder og trafikk langs Skillingmarkvegen stilte krav til ekstra redskap slik at arbeidet kunne gjennomføres uten uhell. Ei hjulkjørende gravemaskin påmontert tømmerklo var perfekt.

Årsaken til «tynninga» var både å sikre bedre utsikt, men også å fjerne trærne nærmest vegen slik at det blir enklere med kantklipp. Takk for hjelpa! (foto Erik Staavi).