Harstadhagan, hogging ga superutsikt over Harstadsjøen

Denne uka har ansatte i Eidskog kommunenskoger hogd granholtet i Harstadhagan. Det er et viktig bidrag for å få ny giv i det kommunale boligfeltet. I tillegg til hogging kjører de vekk hogstavfallet slik at det blir ryddig og pent!

Les også «Ny satsing i Harstadhagan»

Ketil Grønnerud har fått tegnet to hus, og innhenter nå priser fra lokale entreprenører for å prissette husene. Det neste steget blir da markedsføring. Og da er det jo flott at de ser Harstadsjøen fra alle tomtene…

Granholtet i Harstadhagan er hogd og det ryddes opp.
Granholtet i Harstadhagan er hogd og det ryddes opp.