Grusjø Grendehus med nytt kjøkken

 Synnøve Reiersen, Gine Halvorsrud og Asbjørn Gulbrandsen er fornøyd med det nye kjøkkenet.
Synnøve Reiersen, Gine Halvorsrud og Asbjørn Gulbrandsen er fornøyd med det nye kjøkkenet.

 

Årsmøtet  i Grusjø Vel lørdag 27. mai gikk raskt og riktig for seg i et grendehus med et helt nytt kjøkken. Men forut for årsmøtet hadde den aktive dugnadsgjengen i grenda Grusjø arbeidet mangfoldige timer før de kunne vise til et kjøkken som fremstår i helt ny drakt. Kort sagt moderne, lettvint og innbydende hvitt. Et kjøkken som hele Grusjø kan være stolte av og som løfter husets kvalitet opp  på et høyt nivå.

Det nye kjøkkenet ble behørig feiret den siste lørdag i mai. Først årsmøte med presentasjon av saksliste, kassererens informasjon om den økonomiske tilstanden, informasjon fra vedlikeholdskomiteen, oppfølging av eventuelt-saker fra i fjor, betalingsløsninger for framtida, eventuelle saker og valg av nytt styre etter forslag fra valgkomiteen.

Det som i dag er Grusjø Grendehus var for over 50 år siden folkeskole med mange elever. GRUSJØ 1: Dette er dugnadsgjengen som har laget et helt nytt kjøkken i Grusjø Grendehus. Bak (f.v.) Dan Halvorsrud, Arnfinn Gulbrandsen, Trond Vollset og Kristoffer Tuhus. Foran (f.v.) Gine Halvorsrud, Synnøve Reiersen og Asbjørn Gulbrandsen. Ida Gulbrandsen og Solmund Gulbrandsen har også deltatt ivrig på dugnaden.
Det som i dag er Grusjø Grendehus var for over 50 år siden folkeskole med mange elever.
GRUSJØ 1: Dette er dugnadsgjengen som har laget et helt nytt kjøkken i Grusjø Grendehus. Bak (f.v.) Dan Halvorsrud, Arnfinn Gulbrandsen, Trond Vollset og Kristoffer Tuhus. Foran (f.v.) Gine Halvorsrud, Synnøve Reiersen og Asbjørn Gulbrandsen. Ida Gulbrandsen og Solmund Gulbrandsen har også deltatt ivrig på dugnaden.

 

Under eventuelle saker ble det fra salen fremmet forslag om utleie til konfirmasjon, bursdag, minnesamvær, fester i flere former, viseklubb og annen musikk, auksjon, basar og loppemarked. Til og med en Whisky-klubb kan ha tilhold i Grusjø Grendehus. Men dette må da annonseres slik at det når frem til alle i Eidskog. Det er også ønske fra mange at mye av skogen rundt grendehuset bør hogges slik at sjøen blir mer synlig fra grendehuset. Helt til slutt på årsmøtet måtte alle 17 fremmøtte signere møteprotokollen.

 

 

Det nye styret i Grusjø Vel:

Noen i styret og komitéer : (F.v.) Asbjørn Gulbrandsen, Åshild Gulbrandsen, Birgit Gulbrandsen, Solveig Egeland, Ida Gulbrandsen og Bjarne Evensen.
Noen i styret og komitéer : (F.v.) Asbjørn Gulbrandsen, Åshild Gulbrandsen, Birgit Gulbrandsen, Solveig Egeland, Ida Gulbrandsen og Bjarne Evensen.

Leder: Ida Gulbrandsen. Nestleder: Dan Halvorsrud. Kasserer: Bjarne Evensen. Sekretær: Solveig Egeland. Ansvarlig utleie og vedlikehold: Asbjørn Gulbrandsen.

Revisor: Roald Askerud. Valgkomité: Åshild Gulbrandsen og Steinar Hjerpset. Ute- og vedlikeholdskomité: Asbjørn Gulbrandsen og Dan Halvorsrud. Tilsyn: Solveig Billingsø og Asbjørn Gulbrandsen. Festkomité: Åshild Gulbrandsen, Birgit Gulbrandsen, Dan Halvorsrud, Unni Halvorsrud, Asbjørn Gulbrandsen og Trond Vollset.

 

Etter årsmøtet ble det grilling og sosialt samvær i sommerkvelden for ung og gammel, og da klokka hadde passert ni på kvelden ble det på tradisjonelt vis dans inne i Grusjø Grendehus med omtrent 70 til stede av 80 medlemmer i Grusjø Vel.

Etter årsmøtet var det tid for grilling.
Etter årsmøtet var det tid for grilling.
Bjarne, Åshild og Odin nyter grillmaten.
Bjarne, Åshild og Odin nyter grillmaten.
Unge og litt eldre hygger seg utenfor Grusjø Grendehus.
Unge og litt eldre hygger seg utenfor Grusjø Grendehus.
De yngste lot årsmøte være årsmøte, men grillmaten smakte fortreffelig.
De yngste lot årsmøte være årsmøte, men grillmaten smakte fortreffelig.
Etter årsmøtet kom trubadur Håkon Utstrand Hauer.
Etter årsmøtet kom trubadur Håkon Utstrand Hauer.
Freddy Ingelsrudøya griller uten å ta notis av røyken.
Freddy Ingelsrudøya griller uten å ta notis av røyken.